Услови за плаќање

Која е цената за еден учесник?

6000 денари со рана пријава до 15ти јуни.
7000 денари редовна цена, после 15 јуни.

Дали има попуст за двајца или повеќе учесници?

За двајца учесници од иста компанија следуваат 10%, а за тројца или повеќе учесници 20% попуст.

Што доколку сакаме да го откажеме присуството на конференцијата?

– за отказ од 14 до 08 дена пред конференцијата се наплаќа 50% од фактурираниот износ
– за отказ од 07 до 01 дена пред конференцијата се наплаќа 90% од фактурираниот износ
– доколку слушателот не се појави или го откаже присуството на денот на конференцијата, Clear View БТЦ ќе го наплати целокупниот фактуриран износ, односно 100%

НАЗАД