За конференцијата

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА:
Предизвиците на транзиција на семејните бизниси - 29 јуни, Скопје
Основачот, наследникот, како до свеж капитал
Прва конференција 2015

Зошто ја организираме конференцијата?

Во светски силните економии, семејните компании се столб на економијата. Семејните бизниси во светот се повеќе напредуваат и од мали семејни фирми се развиваат во милионски бизниси. Дел од примерите се Wall Mart, Ford, Samsung, Carrefour Group, Wrigley Company... Од друга страна пак, статистиката вели дека 70% oд семејните бизниси пропаѓаат или се продаваат по првата генерација.
Семејните бизниси се стожер на македонското стопанство. Секоја компанија во приватна сопственост се соочува со 70% веројатност да пропадне по првата генерација сопственици, доколку не се професионализира на време. Како да ги избегнеме замките кои се закана приватните бизнисите? Токму тоа е клучното прашањето на оваа конференција!

Конференцијата е за Вас доколку ги имате следниве прашања:

- Какви знаења и вештини треба да посдуваат наследниците пред да го преземат управувањето на компанијата?
- Што треба како основачи да им пренесете на наследниците? Кои се правите чекори?
- Како да знаете кога е прав момент да го препуштите управувањето на следната генерација?
- Што ако чувствувате дека треба да смените нешто во културата на компанијата на која најголемо влијание имал сопственикот? Како да изградите култура на компанија која ќе влијае позитивно на сите вработени? Како да ги инкорпорирате позитивните семејни вредности во компанијата?
- Како да дојдете до свеж капитал за вашата следна инвестиција? Кои се опциите?

Треба да дојдете на конференцијата доколку сте:

- Основачи и сопственици на приватни компании
- Професионални менаџери кои работат во семејни компании
- Наследници на компании
- Членови на семејни бизниси
- Сите кои сакаат да научат како да ја надминат замката поради која пропаѓаат до 70% од бизисните – транзиција на бизнисот на следна генерација

Дали темите на транзиција на семејна компанија се за Вас?

Одговорот на прашањето дали Вашиот бизнис е случај на семејна компанија, дури и ако Вашето семејство не е директно вклучено е ДА. Секоја компанија во приватна сопственост се соочува со овие замки. Независно дали членови на семејството се во основачите на компанијата, доаѓа време кога бизнисот кој сте го развивале со години треба да го подготвите за следно ниво на транзиција. Како да бидете сигурни дека го оставате во вистински раце? Како да го подготвите Вашиот наследник? Дали сте сигурни кои знаења и вештини треба да ги поседува? Дали знаете како основач какво е Вашето влијание на културата на компанијата? Какви вредности промовирате? Како наследник, што да направите кога сакате да смените нешто во културата на компанијата? Кога е Вашата улога? Кога е времето да започнете да размислувате на овие теми? Имате потреба од дополнително вложување во луѓе/опрема/процеси? Како да дојдете до дополнителни средства? Токму овие прашања ќе ги одгатнеме, и ќе споделиме искуства од регионот релевантни за Вас.

Организатор на конференцијата

Clear View BTC, лиценциран бизнис тренинг центар кој веќе 10 години им помага на компаниите да ги подобрат бизнис резултатите. На македонскиот пазар ексклузивно носи докажани светски методлогии за бизнис и лидерство и е официјален партнер на Adizes за Македонија. Следејки ја Adizes методологијата, многу компании кои започнале како семејни прераснаа во милионски бизниси.

Локација на конференцијата

М6 Едукативен Центар

Говорници

Своето учество го потврдија:

Професор на Економскиот факултет во Осијек
John Doe

М-р Наталија Пекиќ

Дел од тимот кој уште од 2011 година го организира Бизнис форумот „Семејните компании – столб на економијата“ на балканските простори. Предава „Семејно претприемништво“ и „Менаџмент на семејни компании“ на Економскиот факултет во Осијек и е консултант на многу семејни компании.

Генерален извршен директор на П.И. „Витаминка“ А.Д Прилеп
John Doe

Г. Сашо Наумоски

На оваа функција е во време кога компанијата се соочува со инвестиции во најголем обем во својата понова историја, како и развој и иновација на портфолиото со производи и сегментација на пазарот. Член е на Надзорниот одбор на „Комерцијална банка“ АД Скопје.

Сопственик и генерален менаџер на Алма–М
John Doe

Г. Муарем Муртезани

Сопственик и генерален менаџер на Алма – М, успешно ја води компанијата 25 год. и 17 год. води ист бизнис во Косово, развивајќи ги во водечки и препознатливи дистрибутивни куќи. Клучот на својата успешна бизнис приказна го споделува на голем број панелни дискусии и семинари.

Генерален менаџер на Леов Компани
John Doe

Г. Златко Леов

Генерален менаџер на Леов Компани, индустрија за бојлери и сончеви системи. Развојот, извозот и збогатувањето на палетата на производи ја направи Леов Компани една од најголемите компании во Македонија.

Дел од втората генерација во семејната компанија Индустри Сервис
John Doe

Г. Филип Смилковски

Веќе седум години е дел од втората генерација во семејната компанија Индустри Сервис. Компанијата е во угостителската дејност, нуди outsourcing услуги, применувајќи го business to business концептот во некои од најголемите и најуспешни странски компании во Македонија.

Извршен директор на Инекс Дрим Хотели и претседател на ХОТАМ
John Doe

Г. Крсте Блажески

Извршен директор на Инекс Дрим Хотели и претседател на ХОТАМ. По дипломирањето на Машинскиот факултет во Скопје во 1989 година., следните 15 години ги поминува во САД, каде што започнува свој бизнис во областа на градежништво, транспорт и трговија со прехрана.

Оперативен менаџер во семејната компанија БЕЛА
John Doe

Г. Симон Ендровски

Оперативен менаџер, втора генерација во семејната компанија БЕЛА. По дипломирањето почнува да работи како маркетинг менаџер на БЕЛА. Откако е во компанијата, продажбата на БЕЛА двојно е зголемена, а негова главна цел како иден сопственик е да го пробие брендот на странските пазари.

Виш Инвестициски Советник
John Doe

Г. Виктор Мешков

Дел од инвестицискиот и пост-инвестицискиот тим на фонд менаџмент компаниите СЕАФ и СПМГ од 2009 година. Г-динот Мешков има широко искуство во областа на ревизијата, корпоративните финансии, реорганизацијата на компании, управувањето со ризици, менаџмент консалтинг и стратегиски менаџмент.

Директор на Сектор за управување со ризици во Стопанска Банка АД Скопје
John Doe

Г. Дејан Стаматов

Директор е на Секторот за управување со ризици во Стопанска Банка АД Скопје. Секојдневните работни активности му се дирекно поврзани со кредитирањето на малите и средните претпријатија и како член на кредитното тело за Мали бизниси има над десетгодишно искуство во областа на финансирање на малите бизниси.

Помошник Директор, Виш Банкар во Европска Банка за Обнова и Развој
John Doe

Г. Владо Бојаџиевски

Помошник Директор, Виш Банкар во Европска Банка за Обнова и Развој (ЕБОР). Има повеќе од 15 години сеопфатно искуство во банкарството и директни инвестиции во приватни компании. Примарно е задолжен за банкарски проекти од секторите на агробизнис, производство и услуги, како и природн ресурси.