? Clear View BTC

Говорници

Своето учество го потврди?а:

сениор Adzies консултант, експерт за семе?ни бизниси
John Doe

Г-дин Борис Вуки?

Партнер на Adzies South East Europе и сертифициран сениор Adizes консултант. 20 години посветно работи на организациски разво? и трансформаци?а на компании од цела Европа. Консултант е на бро? семе?ни компании од регионот кои прераснале во милионски бизниси.

еден од основачите на БРАКО и Претседател на Бордот на Директори
Jane Helf

Проф. Д-р Кочо Ан?ушев

Главен извршен директор на Феро Инвест ДОО и EДС ДОО, претседател на бордот на директори на Брако и професор на Машинскиот факултет во Скоп?е. Во 2003 година то? го основа Феро Инвест ДОО и неколку месеци подоцна Феро Инвест ДОО станува сопственик на 50% од капиталот на компани?ата Брако.

MBA, генерален мена?ер и косопственик на Семос Едукаци?а
Joshua Insanus

Г-?а Валентина Тасева

Генерален мена?ер и косопственик на Семос Едукаци?а и косопственик на Клиар В?у БТЦ и Цертиадриа ДОО Скоп?е. На?истакната награда во не?зиното 20 годишно искуство е признанието: На?добра жена мена?ер за ЕМЕА регионот од Светската банка за обнова и разво?. Валентина е мена?ер награден со удел во сопствеништво на бизнисот.

генерален директор на Неуромедика
John Doe

Д-р Емил Угриновски

Генерален директор на Неуромедика. На 20 години влегува во мена?ерските води на тогаш малата ПЗУ Неуромедика, ко?а низ годините прераснува во на?голема поликлиника во зем?ата. Неуромедика во 2014та достигна бро?ка од над 147000 пациенти и стана здравствена институци?а со на?голем бро? пациенти во Р. Македони?а.

Replica Breitling Watches
косопственик и генерален директор на Еуроимпекс
John Doe

Г-дин Даниел Воиновски

Косопственик и генерален директор на Еуроимпекс, генералниот увозник на Peugeot за Македони?а, Срби?а, Црна Гора и Косово. Годинава Еуроимпекс прослави 25 годишнина, а мината година довербата беше потврдена со продолжува?е на договорот за регионално застапува?е на брендот Peugeot и со признанието SUPERBRANDS 2013/2014.

Раководител во секторот за финансиски консалтинг во Deloitte Македони?а
John Doe

Г-дин Владимир Зогови?

Раководител во секторот за финансиски консалтинг во Deloitte Македони?а и овластен ревизор на Република Македони?а. Владимир бил вклучен на бро?ни локални и ме?ународни проекти од областа на финансискиот консалтинг, длабински анализи и проценки, купува?а и спо?ува?а на компании и ревизии во различни индустриски сектори.

Ко-сопственик на МАКЕДОНИ?А-ЕКСПОРТ
John Doe

Г-дин Петар Лазаров

Ко-сопственик на МАКЕДОНИ?А-ЕКСПОРТ, консалтинг и трговска фирма. Долгогодишно искуство во обуки и имплементаци?а на програми за продажба, маркетинг, комуникаци?а и мена?мент. Дел од тимот за разво? и продажба на брендот МАМА'с – Домашни Традиционални Рецепти и TIP OF THE WEEK.

Основач, директор и ко-сопственик на Солопром
John Doe

Г-дин Робин Зимбаков

24 години посветено работи на разво? на Солопром од start up фазата до денешните успеси како првата компани?а ко?а го има имплементирано бизнис концептот "Се на едно место", во доменот на ексклузивни ку?нски матери?али и ентериери, како и комплетни услуги при процесира?е на истите.

Извршен директор на Адора Инженеринг
John Doe

Д-р Драгана Чифлиганец

Со свои 31 година е значаен дел од успехот на една од на?големите градежни компании во високо градба во Македони?а. Пред 8 години се вклучи во семе?ниот бизнис, кога започна со имлиментаци?а на ме?ународните стандарди за високоградба во Македони?а. Денес е признаена како на?успешна Дама во градежништвото.

Доктор на правни науки од областа на деловното право
John Doe

Д-р Даница Миладинова

Даница Миладинова е доктор на правни науки од областа на деловното право и специ?алист по корпоративно управува?е. Не?зиното поле на научно истражува?е е и десеминира?е на принципите на корпоративно управува?е во управува?ето со семе?ните бизниси.

Оснивач и извршен директор во Вработува?е.ком
John Doe

Г-дин Дарко Велков

Оснивач и извршен директор во Вработува?е.ком (Лиценцирана Агенци?а за посредува?е при вработува?е) и Вработува?е Лизинг (Лиценцирана Агенци?а за привремено вработува?е).